Optyka

Soczewki

Soczewka (podobnie jak pryzmat) załamuje światło dwukrotnie. Dla uproszczenia rysunków wprowadzimy symbole soczewek skupiających i rozpraszających.

Soczewki skupiające

Soczewki rozpraszające:

Ognisko rzeczywiste soczewki (wiązka promieni równoległych po załamaniu w soczewce skupia się w jednym punkcie. Punkt ten nazywa się ogniskiem soczewki F):

Ognisko pozorne soczewki (promienie równoległe po załamaniu w soczewce rozpraszającej tworzy wiązkę rozbieżną. Patrząc na promienie załamane ulegamy złudzeniu, że źródłem tych promieni jest punkt zwany ogniskiem pozornym soczewki):

Załamanie światła w soczewkach wykorzystujemy do tworzenia obrazów rzeczywistych lub pozornych. Punkt A reprezentuje oświetlony przedmiot. Punkt A' jest obrazem punktu A.

  • obraz rzeczywisty powiększony w soczewce:

  • Obraz rzeczywisty zmniejszony w soczewce:

  • Obraz pozorny powiększony w soczewce:

  • Obraz pozorny zmniejszony w soczewce:

Równanie soczewki:

Wprowadźmy oznaczenia:

x – odległość przedmiotu od soczewki
y
- odległość obrazu przedmiotu od soczewki
f
– ogniskowa soczewki (odległość ogniska od środka soczewki)

Wtedy równanie soczewki wyrazi się wzorem: